Nyheter

Trädgårdsdagar i höst

Av: styrelsen, september 6, 2021

Trädgårdsdagar i höst är söndagarna 19 september och 17 oktober. Vi ses på gården!

Läs mer

Rosengången och nytt grus

Av: styrelsen,

Rosengången kommer att förses med kantsten i granit och samtliga gångstråk kommer att få en påfyllning av grus den 6-7 september. Det är viktigt att gångarna hålls helt fria från cyklar, cykelställ och fordon under denna tid för att underlätta arbetet.

Läs mer

Viktig skötselinstruktion om de nya golven i trapphusen

Av: styrelsen, mars 5, 2021

Golven i trapphusen har fått ny linoleummatta och det är viktigt att de sköts på rätt sätt så att de håller sig fina för lång tid framöver.

Använd torr rengöring (sopning, dammsugning) i första hand. Vid behov av våttorkning så ska sparsamt med vatten användas samt ett golvvårdsmedel som heter I-VAX. Medlet är placerat i källaren i samtliga trapphus. Andra rengöringsmedel är inte tillåtna, inte heller såpa då detta skadar golven. 

Instruktion bifogas. https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/14749/Forbo%20Sk%C3%B6tselr%C3%A5d%20f%C3%B6r%20Forbos%20linoleumgolv%202019.pdf

Har du frågor kring städning och skötsel av trapphusen, kontakta din portvakt. 

Läs mer