Rosengången och nytt grus

Rosengången kommer att förses med kantsten i granit och samtliga gångstråk kommer att få en påfyllning av grus den 6-7 september. Det är viktigt att gångarna hålls helt fria från cyklar, cykelställ och fordon under denna tid för att underlätta arbetet.

Av: styrelsen, september 6, 2021
Tillbaka