Aktuellt

Trädgårdsdagar 2023

Nu är årets trädgårdsdagar bestämda. Vi ses på gården den 16 april, 7 maj, 28 maj, 20 augusti, 16 september och 15 oktober för att göra fint!


Årsmöte 2023

Den ordinarie föreningsstämman för 2023 kommer att hållas tisdagen den 25 april kl. 19.00. Medlems make, maka eller sambo inbjuds att delta i mötet och efter avslutat möte serveras fika. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fredag 31 mars. Vi ses i Gemet på Y11!