Aktuellt

Skolavslutningsfika 12 juni

Gemet-gruppen bjuder in till skolavslutningsfika den 12 juni kl. 15


Vårens sista trädgårdsdag 15 juni

Samling lördagen den 15 juni kl. 10

Höstens trädgårdsdagar planeras till den 25 augusti, 21 september och 20 oktober.


Återvinningsstationerna

Vi får alla hjälpas åt att hålla ordning vid återvinningsstationerna. Det som lämnas på marken där tas inte om hand av entreprenören (eller styrelsen!). Se också till att du inte kastar sådant som inte hör hemma i återvinningskärlen. I batteriholken ska tex enbart batterier kastas.

För större skräp och sådant som inte ska slängas i våra återvinningskärl hänvisas till Östberga återvinningscentral eller stadens mobila miljöstationer (numera kallad ”returrundan”).


Nya avgifter

Pantsättningsavgift: 570 kr / pant
Överlåtelseavgift: 1400 kr
Avgift för godkänd andrahandsupplåtelse av lägenhet: 5700 kr/år
Avgiften för godkänd kyl respektive frys i källaren är 600 kr respektive 1100 kr per år.


Korrekt felanmälan

Styrelsen vill påminna om att all felanmälan görs till respektive arbetsgrupp och i andra hand till styrelsens mejl. Inga felanmälningar tas emot via vår facebookgrupp.