Valberedning

Valberedning i Brf Stora Gungan


Är du intresserad av styrelsearbete ber vi dig att kontakta valberedningen. Det är av största vikt att medlemmarna under en period av sitt boende engagerar sig i styrelsen. Det är viktigt för föreningen att du engagerar dig och dessutom ger det dig som privatperson en mycket bra insyn i den förening som du har satsat en stor del av din privata förmögenhet i. 

Valberedningen
Sofie Falkkloo
Camilla Smedberg