Styrelse

Styrelsen


Föreningens styrelse arbetar med frågor som rör vår ekonomi och skötsel av fastigheten. En viktig fråga är det långsiktiga underhållet som syftar till att hålla fastigheten i bästa möjliga skick.

Styrelsen väljs av föreningens stämma och finns förutom nedan namngiven på anslagstavlorna i varje entré. Är du intresserad av styrelsearbete ber vi dig kontakta valberedningen.


Styrelsen april 2022-
Bostadsrättsföreningen utser vid varje stämma en styrelse. Styrelsen kan nås på e-post: styrelsen@brfstoragungan.se. Nedan ser du den aktuella styrelsens sammansättning:

Martin Holmin, ordförande
Camilla Smedberg, kassör
Anna Faber S1, sekreterare samt info
Lance Cederström, trädgård
Albert Herstedt, teknik och säkerhet, yttre underhåll, tvättstugor
Magnus Sköld, inre underhåll
Göran Olin, Gemet


Sammanfattning av styrelseprotokoll får du som nyhetsbrev till din epostadress eller i portarna.