Styrelse

Styrelsen


Föreningens styrelse arbetar med frågor som rör vår ekonomi och skötsel av fastigheten. En viktig fråga är det långsiktiga underhållet som syftar till att hålla fastigheten i bästa möjliga skick.

Styrelsen väljs av föreningens stämma och finns förutom nedan namngiven på anslagstavlorna i varje entré. Är du intresserad av styrelsearbete ber vi dig kontakta valberedningen.


Styrelsen
Ledamöter till styrelsen utses vanligtvis vid ordinarie föreningsstämma (årsmöte). Styrelsen kan nås på e-post: styrelsen@brfstoragungan.se. Nedan ser du den aktuella styrelsens sammansättning:

Pontus Söderström, ordförande
Agneta Bodin-Söderström, kassör
Lisa Granhag, sekreterare
Lance Cederström, trädgård
Albert Herstedt, teknik och säkerhet, yttre underhåll, tvättstugor
Magnus Sköld, inre underhåll
Marcus Bennermo, Gemet

Styrelsen sammanträder vanligtvis en gång i månaden. Efter mötena sammanställs ett nyhetsbrev som skickas ut till din epostadress och sätts upp i varje port. Tidigare nyhetsbrev hittar du här.