Styrelse

Styrelsen


Föreningens styrelse arbetar med frågor som rör vår ekonomi och skötsel av fastigheten. En viktig fråga är det långsiktiga underhållet som syftar till att hålla fastigheten i bästa möjliga skick.

Styrelsen väljs av föreningens stämma och finns förutom nedan namngiven på anslagstavlorna i varje entré. Är du intresserad av styrelsearbete ber vi dig kontakta valberedningen.


Styrelsen
Ledamöter till styrelsen utses vanligtvis vid ordinarie föreningsstämma (årsmöte). Styrelsen kan nås på e-post: styrelsen@brfstoragungan.se. Nedan ser du den aktuella styrelsens sammansättning:

Pontus Söderström, ordförande
Camilla Smedberg, kassör
Lisa Granhag, sekreterare
Lance Cederström, trädgård
Albert Herstedt, teknik och säkerhet, yttre underhåll, tvättstugor
Magnus Sköld, inre underhåll
Marcus Bennermo, Gemet

Styrelsen sammanträder vanligtvis en gång i månaden. Efter mötena sammanställs ett nyhetsbrev som skickas ut till din epostadress och sätts upp i varje port. Tidigare nyhetsbrev hittar du här.