Styrelse

Styrelsen 2020-2021


Föreningens styrelse arbetar med frågor som rör vår ekonomi och skötsel av fastigheten. En viktig fråga är det långsiktiga underhållet som syftar till att hålla fastigheten i bästa möjliga skick.

Styrelsen väljs av föreningens stämma och finns förutom nedan namngiven på anslagstavlorna i varje entré. Är du intresserad av styrelsearbete ber vi dig kontakta valberedningen.


Styrelsen juni 2021-
Bostadsrättsföreningen utser vid varje stämma en styrelse. Styrelsen kan nås på e-post: styrelsen@brfstoragungan.se. Nedan ser du den aktuella styrelsens sammansättning:

Louise Berlin, ordförande samt portvakt
Camilla Smedberg, kassör
Vakant, sekreterare samt info
Lance Cederström, trädgård
Albert Herstedt, teknik och säkerhet, inre underhåll, tvättstugor
Alf Forsberg, yttre underhåll
Göran Olin, Gemet


Sammanfattning av styrelseprotokoll får du som nyhetsbrev till din epostadress eller i portarna.