Historia

1700-talet


Stora Gungans väg fick sitt namn eftersom den låg i ett kärrområde med sank mark.

1739 omtalas ”Gungan krog”. Fortifikationskassören Anders Wedfors köpte området 1764. Han beskriver det som ”et ohyggeligt kärr, där man på några ställen kunde Wårtiden ro med en Ökstock, och som eljest war öfwerklädt med tuwor, buskar och skogsträn”.

Uppodlingsarbetet pågick i 20 år: ”stundom mötte här hwad man kallar Gungfly, sådan mark som då man trampar däruppå gifwer åfwanliggande jordskorpan sig undan och fältet däromkring gungar när man skakar det”. (källa DN)

På Skansen idag finns en byggnadsdel av denna krog med servering, läs mer