Om föreningen

Om föreningen


Bostadsrättsföreningen Stora Gungan, en av Stockholms äldsta, är mycket omtyckt. Föreningen består av ett drygt 70-tal hushåll i tre oemotståndliga pastellfärgade hus byggda 1925. Till föreningen hör en härlig gård med parkkänsla. Föreningen är idealiskt belägen i närheten av tunnelbanestationen Sandsborg.

Medlemmarna verkar själva för ett unikt och bra boende. Fastigheten förvaltas av medlemmarna i en välplanerad organisation om styrelse och arbetsgrupper. Föreningen har egen sopsortering, matavfall sorteras för sig. Komposter finns för trädgårdsavfall. Under vår och höst anordnas trädgårshelger då föreningens medlemmar hjälps åt med allt förekommande trädgårdsarbete.

En centralt belägen lekplats finns för små och stora barn med bland annat gungor, sandlåda, lekstugor, klätterställning och bollplan med basketkorg. När vädret tillåter spolas Enskedes mysigaste skridskobana med belysning och julgran i mitten.


Varje år arrangeras några återkommande sociala aktiviteter för medlemmarna. Exempel på detta är Halloweenfest och granresning med glögg.


Fastigheten


Underhållet sköts enligt en underhållsplan. Under 2022 fick snickeriet en uppfräshning med ny el och belysning, tak och väggar målades. Under 2021 renoverades samtliga entrédörrar i föreningen. Under 2020-2021 renoverades samtliga trapphus. De gamla linoleummattorna ersattes då av nya, trappornas vagnsstycken och sparklådor renskrapades, slipades och behandlades med hårdvaxolja och nya mässingslister och trösklar monterades in. Snickerier, tak och väggar målades och lysknappar och dörrhållare byttes ut. Under 2019-2020 helrenoverades samtliga tvättstugor.

Under 2019 genomfördes en omfattande takrenovering. Gamla betongpannor, läkt och takpapp revs tillsammans med bland annat vindskivor, plåt, hängrännor, takluckor och taksäkerhet. Renoveringen omfattande även skorstenar och takfönster. Ny takpapp och läkt har monterats och på detta har nytt lertegel lagts. Nya takluckor, ny plåt, ny taksäkerhet och nytt snörasskydd har monterats. Vidare har 85 takfönster ersatts med nya av modell Velux. Även 14 skorstenar har rivits och murats upp med nytt tegel.

Under 2012/2013 byttes leverantör av bredband, TV och telefoni till Bredbandsbolaget, numera Telenor, via fibernätet. Under 2011 installerades bergvärme. Samtliga lägenheter fick trefas-el samt fiber.

Samtliga fasader putsades om 2005-06 och återfick då den ursprungliga färgsättningen.

I trädgården har föreningen gemensamma utemöbler.


Det finns 4 tvättstugor. I föreningen finns en centralt placerad samlingslokal. Lokalen rymmer ca 40 personer och kan nyttjas kostnadsfritt. Det finns även en gemensam, nyrenoverad, bastu. Cykelställ finns på gården. I föreningen finns även en snickarbod placerad på Skolvägen.