Ombyggnation

Ombyggnation i Brf Stora Gungan


När du planerar att bygga om eller renovera din lägenhet måste du först ansöka om det hos bostadsrättsföreningens styrelse. Enklast gör du det genom att fylla i  blanketten.

Se stadgarna för att se vad som gäller vid ombyggnation och renovering.

Tänk på att vara ute i god tid. För att kunna ge godkännande måste styrelsen i vissa fall ha tillgång till vissa dokument (ritningar, hållfasthetsberäkningar mm) som framgår av blanketten.