För mäklare

Mäklarinformation


Här finns information till dig som är fastighetsmäklare och har fått i uppdrag att sälja en lägenhet i Brf Stora Gungan.

I bildarkivet finns bilder från föreningens exteriör och gemensamma utrymmen. Under fliken ”Dokument” finns årsredovisning och stadgar. Under fliken ”Om föreningen” finns generell information om föreningen.

Styrelsen har möte en gång i månaden, då vanligtvis ansökan av nya medlemmar behandlas.

Styrelsekontakt: styrelsen@brfstoragungan.se