Hyra ut

Andrahandsuthyrning


Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand krävs det tillstånd från styrelsen. Läs mer i våra Stadgar. Tillstånd lämnas om du har godtagbara skäl för att hyra ut lägenheten, t.ex. om du ska arbeta eller studera på annan ort. Om föreningen har befogad anledning att vägra samtycke behöver tillstånd dock inte lämnas. Tillstånd lämnas för ett år i taget.

Här hittar du en blankett som du kan använda för att ansöka om tillstånd:

Föreningen tar ut en avgift vid godkänd andrahandsuthyrning, se sidan Avgifter.