Stadgar

Bostadsrättsföreningen Stora Gungans Stadgar


Brf Stora Gungans stadgar har omarbetats och moderniserats. Stadgarna antogs första gången på ordinarie stämma juni 2020 och andra gången på extrastämma november 2020.