Viktig skötselinstruktion om de nya golven i trapphusen

Golven i trapphusen har fått ny linoleummatta och det är viktigt att de sköts på rätt sätt så att de håller sig fina för lång tid framöver.

Använd torr rengöring (sopning, dammsugning) i första hand. Vid behov av våttorkning så ska sparsamt med vatten användas samt ett golvvårdsmedel som heter I-VAX. Medlet är placerat i källaren i samtliga trapphus. Andra rengöringsmedel är inte tillåtna, inte heller såpa då detta skadar golven. 

Instruktion bifogas. https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/14749/Forbo%20Sk%C3%B6tselr%C3%A5d%20f%C3%B6r%20Forbos%20linoleumgolv%202019.pdf

Har du frågor kring städning och skötsel av trapphusen, kontakta din portvakt. 

Av: styrelsen, mars 5, 2021
Tillbaka